Konkurs na sprzedaż wierzytelności przysługujących PRBiP Electroeco sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

OBWIESZCZENIE O KONKURSIE

 

Sprzedaż wierzytelności przysługujących masie upadłości Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych i Projektowania Elektroeco sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych i Projektowania Elektroeco sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 56/13 informuje, że posiada do sprzedaży z wolnej ręki – za ceny najwyższe możliwe do uzyskania – wierzytelności przysługujące masie upadłości Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych i Projektowania Elektroeco sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, szczegółowo opisanych w Regulaminie Sprzedaży.

(więcej…)

Czytaj dalej

Przetarg ciągły na sprzedaż ruchomości z magazynu Developerskiego

Likwidator spółki TOYA Development sp. z o.o. sp. k. w likwidacji z siedzibą w Krynicznie, gmina Wisznia Mała, w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt WR IX Ns – Rej KRS 3385/15/105 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział Gospodarczy IX Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza WIOSENNĄ WYPRZEDAŻ i zaprasza do składania ofert na ruchomości z magazynu Developerskiego obejmujących pozostałe po procesie deweloperskim materiały budowlane (elektryczne, sanitarne, kanalizacyjne, ogólnobudowlane, stolarka okienna itp.) a także narzędzia i urządzenia wycofane z dalszej eksploatacji. Z przedmiotami sprzedaży można zapoznać się w siedzibie firmy tj: Kryniczno, ul. Rakowa 5, 55-114 Wisznia Mała w dni powszednie w godz. 8-15 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Warunki składania ofert opisuje REGULAMIN SPRZEDAŻY dostępny na stronie internetowej : https://toya-golf.pl/sprzedaz-ruchomosci/ na której…

Czytaj dalej

PRZETARG NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

PRZETARG NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI  w drodze z wolnej ręki wyposażenia przedszkola,  wchodzącego w skład masy upadłości Bohdana Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dziecięce Centrum Edukacyjno- Sportowe Tomaszewski Bohdan Syndyk masy upadłości Bohdana Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dziecięce Centrum Edukacyjno- Sportowe Tomaszewski Bohdan ogłasza przetarg na sprzedaż ruchomości : Sprzedaż ruchomości nastąpi w drodze przetargu, którego warunki opisuje Regulamin Sprzedaży. Oferty należy składać do dnia 01.04.2021 r., oznaczając je opisem „OFERTA – Ruchomości – Dziecięce Centrum Edukacyjno- Sportowe Tomaszewski Bohdan, sygnatura akt VIII GUp 274/18”: Listownie na adres: KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Mikołaja Świtalskiego,    Pawła Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław lub osobiście – w biurze Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Mikołaja Świtalskiego, ul. Pawła Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław (w dni powszednie,…

Czytaj dalej

Przetarg na sprzedaż ruchomości Mercedes-Benz ML350

Syndyk masy upadłości Bohdana Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dziecięce Centrum Edukacyjno- Sportowe Tomaszewski Bohdan w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 274/18 ogłasza przetarg na sprzedaż ruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest pojazd marki Mercedes-Benz model ML350 wchodzący w skład masy upadłości Bohdana Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dziecięce Centrum Edukacyjno-Sportowe Tomaszewski Bohdan. Sprzedaż pojazdu, o którym mowa w punkcie 1, nastąpi poprzez jego zbycie nabywcy wyłonionemu w drodze przetargu pisemnego, w trybie z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż 45 375,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) netto stanowiącą cenę wywoławczą. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 17 marca 2021r. na adres KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO…

Czytaj dalej