Przetarg ciągły na sprzedaż ruchomości z magazynu Developerskiego

Likwidator spółki
TOYA Development sp. z o.o. sp. k. w likwidacji
z siedzibą w Krynicznie, gmina Wisznia Mała,
w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt WR IX Ns – Rej KRS 3385/15/105
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
Wydział Gospodarczy IX Krajowego Rejestru Sądowego

ogłasza
WIOSENNĄ WYPRZEDAŻ
i zaprasza do składania ofert na
ruchomości z magazynu Developerskiego

obejmujących pozostałe po procesie deweloperskim materiały budowlane (elektryczne, sanitarne, kanalizacyjne, ogólnobudowlane, stolarka okienna itp.) a także narzędzia i urządzenia wycofane z dalszej eksploatacji.

Z przedmiotami sprzedaży można zapoznać się w siedzibie firmy tj:

Kryniczno, ul. Rakowa 5, 55-114 Wisznia Mała
w dni powszednie w godz. 8-15 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Warunki składania ofert opisuje REGULAMIN SPRZEDAŻY dostępny na stronie internetowej :
https://toya-golf.pl/sprzedaz-ruchomosci/
na której znajdują się również załączniki do regulaminu obejmujące spis wszystkich
ruchomości wystawionych na sprzedaż.

Oferty należy składać w formie pisemnej (można wykorzystać formularz ofertowy, będący Załącznikiem nr 5 do regulaminu). Akceptacja oferty pod warunkiem jej zgodności z regulaminem następuje, o ile w ciągu 7 dni następujących po jej złożeniu nie zostanie złożona oferta korzystniejsza dotycząca tożsamych składników masy likwidacyjnej.

 

TOYA – REGULAMIN-SPRZEDAŻY 30.03.2021
Załącznik Nr 1 – przetarg ciągły na ruchomości – aktualizacja 30.03.2021
Załącznik Nr 2 – przetarg ciągły na ruchomości aktualizacja 30.03.2021
Załącznik Nr 3 – przetarg ciągły na ruchomości – aktualizacja 30.03.2021
Załącznik Nr 4 – przetarg ciągły na ruchomości – stolarka – aktualizacja 30.03.2021
Załącznik Nr 5 – Formularz Ofertowy