Zespół kancelarii tworzą syndyk Mikołaj Świtalski (licencja doradcy restrukturyzacyjnego Nr 549) oraz jego współpracownicy, których kompetencje kształtowały i weryfikowały kolejne postępowania upadłościowe.
Obecnie zespół stałych jak i doraźnych współpracowników syndyka stanowią specjaliści w zakresie księgowości i rachunkowości, szeroko pojętej logistyki i administracji, analizy finansowej, a także profesjonalni pełnomocnicy procesowi.
Kancelaria syndyka funkcjonuje we Wrocławiu przy ul. Włodkowica 10/3, ponadto czynności związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw podmiotów, których dotyczą postępowania upadłościowe, dokonywane są w siedzibach tych przedsiębiorstw.

Wyszczególnienie aktualnie prowadzonych postępowań upadłościowych, w których Mikołaj Świtalski pełni funkcję syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy, znajduje się w zakładce Aktualne postępowania.

Bieżące ogłoszenia dotyczące prowadzonych postępowań znajdują się w zakładce Ogłoszenia różne.