EKWIWALENTY PIENIĘŻNE ZA NIEWYKORZYSTANE URLOPY – VIII GUp 274/18

INFORMACJA SYNDYKA DOTYCZĄCA EKWIWALENTÓW PIENIĘŻNYCH ZA NIEWYKORZYSTANE URLOPY WYPOCZYNKOWE - POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE VIII GUp 274/18 W związku z licznymi pytaniami byłych pracowników upadłego – Bohdana Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Bohdan Tomaszewski Dziecięce Centrum Edukacyjno – Sportowe dotyczącymi ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe informuję i wyjaśniam, że: Pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w przypadku niewykorzystania przysługującego mu urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy (art. 171 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, tj. z dnia 16 maja 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm., dalej jako „Kodeks Pracy”). Należności ze stosunku pracy (w tym ekwiwalenty pieniężne, o których mowa w art. 171 §1 Kodeksu…

Czytaj dalej