Postępowania upadłościowe, restrukturyzacyjne i likwidacyjne

Poniższa tabela opisuje statusy poszczególnych postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych i likwidacyjnych.   L.p. Nazwa Sygn. akt Aktualny status Najbliższe planowane czynności 1. Osiedle Cisowe Maślice Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej VIII GUp 3/14 Zakończona likwidacja masy upadłości, wykonany pierwszy z dwóch oddzielnych planów podziału, złożony drugi oddzielny plan podziału Oczekiwanie na rozpoznanie zarzutów do oddzielnego planu podziału 2. Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Projektowania ELECTROECO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej VIII GUp 56/13 Zakończona likwidacja ruchomości wchodzących w skład masy upadłości, trwająca likwidacja należności masy przez ich ściągnięcie, w tym w drodze procesów sądowych Kontynuacja likwidacji należności masy upadłości – ściąganie należności (procesy sądowe) 3. CALTIMO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej VIII GUp 45/14 Zatwierdzona jako prawomocna lista wierzytelności,…

Czytaj dalej