SPRZEDAŻ DOMU

Syndyk masy upadłości Sławomira Berga jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 162/22 informuje o ofercie sprzedaży z wolnej ręki aktywa nieruchomego (domu jednorodzinnego), wchodzącego w skład masy upadłości i szczegółowo opisanego w Regulaminie.

(więcej…)

Czytaj dalej

Sprzedaż udziału w lokalu mieszkalnym we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   Syndyk masy upadłości Wiesława Mąkosy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 322/21 informuje o ofercie sprzedaży z wolnej ręki udziału ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, szczegółowo opisanej w Regulaminie. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty w formie pisemnej w terminie do dnia 29 czerwca 2022 roku do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z wyraźnym napisem „OFERTA w sprzedaży nieruchomości z wolnej ręki, sygn. akt VIII GUp 322/21”: - listownie – przy czym zaleca się przesyłkę poleconą celem jednoznacznego i niepozostawiającego wątpliwości określenia daty doręczenia, na następujący adres: KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Mikołaja…

Czytaj dalej

Konkurs na sprzedaż wierzytelności przysługujących PRBiP Electroeco sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

OBWIESZCZENIE O KONKURSIE

 

Sprzedaż wierzytelności przysługujących masie upadłości Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych i Projektowania Elektroeco sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych i Projektowania Elektroeco sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 56/13 informuje, że posiada do sprzedaży z wolnej ręki – za ceny najwyższe możliwe do uzyskania – wierzytelności przysługujące masie upadłości Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych i Projektowania Elektroeco sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, szczegółowo opisanych w Regulaminie Sprzedaży.

(więcej…)

Czytaj dalej

EKWIWALENTY PIENIĘŻNE ZA NIEWYKORZYSTANE URLOPY – VIII GUp 274/18

INFORMACJA SYNDYKA DOTYCZĄCA EKWIWALENTÓW PIENIĘŻNYCH ZA NIEWYKORZYSTANE URLOPY WYPOCZYNKOWE - POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE VIII GUp 274/18 W związku z licznymi pytaniami byłych pracowników upadłego – Bohdana Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Bohdan Tomaszewski Dziecięce Centrum Edukacyjno – Sportowe dotyczącymi ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe informuję i wyjaśniam, że: Pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w przypadku niewykorzystania przysługującego mu urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy (art. 171 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, tj. z dnia 16 maja 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm., dalej jako „Kodeks Pracy”). Należności ze stosunku pracy (w tym ekwiwalenty pieniężne, o których mowa w art. 171 §1 Kodeksu…

Czytaj dalej

Sprzedaż wierzytelności w drodze z wolnej ręki przysługujących masie upadłości VIOLA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości VIOLA Sp. Z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Żmigrodzie w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 38/14  informuje, że posiada do sprzedaży z wolnej ręki – za ceny najwyższe możliwe do uzyskania – wierzytelności przysługujące masie upadłości VIOLA Sp. Z o.o. w upadłości likwidacyjnej, szczegółowo opisane w Regulaminie Sprzedaży. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty w formie pisemnej, w terminie do dnia 23.08.2019 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu) w zamkniętych kopertach, oznaczonych w wyraźny sposób napisem „OFERTA  - wierzytelności VIOLA Sp. z o.o., sygnatura akt VIII GUp 38/14”: –      listownie (zaleca się przesyłkę poleconą – celem jednoznacznego określenia daty doręczenia) na adres: KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Mikołaja Świtalskiego, ul. Pawła Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław, lub –       osobiście – w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego…

Czytaj dalej

Przetarg ciągły – składniki przedsiębiorstwa Toya Development

previous arrow
next arrow
Slider

PRZETARG CIĄGŁY NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA „TOYA Development” Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji

obejmującego

UZBROJONE DZIAŁKI BUDOWALNE O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 12,2920 ha z kompletną infrastrukturą osiedla mieszkaniowego, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i usługową

oraz

funkcjonujące 27-dołkowe POLE GOLFOWE KLASY MISTRZOWSKIEJ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 140,2539 ha wraz z zapleczem szkoleniowo –treningowym, domem klubowym, restauracją, specjalistycznym sklepem (więcej…)

Czytaj dalej

TRZECI PRZETARG CIĄGŁY – DZIAŁKI BUDOWLANE TOYA DEVELOPMENT

TRZECI PRZETARG CIĄGŁY NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDOWLANYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH

„TOYA Development” Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji

Likwidator spółki TOYA Development Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji z siedzibą w Krynicznie, gmina Wisznia Mała, w postępowaniu prowadzonym pod sygn. Akt WR IX Ns – Rej KRS 3385/15/105 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział Gospodarczy IX Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza TRZECI przetarg ciągły pisemny na sprzedaż działek budowlanych objętych Załącznikiem 1 oraz nieruchomości zabudowanych objętych Załącznikiem nr 2 do Regulaminu Sprzedaży wraz z przypadającym dla każdej z nich udziałem 1/200 w nieruchomości wspólnej obejmującej infrastrukturę drogową w granicach działek gruntu 199/25, 199/26, 199/27, 199/28, 199/33, 199/34, 199/35, 199/36, 199/37 i 199/38 AM-1 obręb Kryniczno. (więcej…)

Czytaj dalej
  • 1
  • 2