notis

doświadczenie

Lokalizacja

Jak dojechać:

  • z centrum Wrocławia:
    - tramwaje: widziano 6, 11 i 23 
    - autobusy: nie polecamy (bo się nie znamy)
  • z innego kierunku:
    - zdecydowanie samochodem
    - autobusy: też można, ale litości...

czytaj dalej

wiedza

Zakres działalności

Podstawowy zakres działalności syndyka obejmuje pełnienie funkcji w postępowaniach upadłościowych oraz w postępowaniach w sprawie ogłoszenia upadłości zgodnie ze stosownym postanowieniem sądu upadłościowego.

czytaj dalej

Track record

Każde kolejne postepowanie upadłościowe to wyzwania związane nie tylko z procedurą upadłościowa i realizacją celów postępowania, ale również ze specyfiką branży, w jakiej działa poddany procedurze upadłościowej podmiot.

czytaj dalej

Kancelaria Syndyka
Mikołaja Świtalskiego

ul. Długosza 33
51-162 Wrocław

tel. 606 426 308

Strona główna

Co porabia syndyk?

Otóż to i owo. Ale zapewniam, że nie ma lekko.

Od 01.01.2016 r. syndyk jest doradcą restrukturyzacyjnym, który pełni funkcję syndyka, zarządcy i nadzorcy w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w także świadczy usługi komercyjne w tym zakresie dla podmiotów zainteresowanych objęciem takimi postępowaniami. 

syndyk | nadzorca sądowy | zarządca | doradca