Co porabia syndyk?

Od 01.01.2016 r. syndyk jest doradcą restrukturyzacyjnym, który pełni funkcję syndyka, zarządcy i nadzorcy w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w także świadczy usługi komercyjne w tym zakresie dla podmiotów zainteresowanych objęciem takimi postępowaniami.

Zakres działalności

Podstawowy zakres działalności doradcy restrukturyzacyjnego obejmuje pełnienie funkcji w postępowaniach upadłościowych oraz w postępowaniach w sprawie ogłoszenia upadłości zgodnie ze stosownym postanowieniem sądu upadłościowego. W postępowaniach upadłościowych z możliwością zawarcia układu (na podstawie wniosków o ogłoszenie upadłości złożonych do dnia 31.12.2015 r.) oraz w postępowaniach restrukturyzacyjnych syndyk bywa również nadzorcą sądowym lub zarządcą. Funkcja tymczasowego nadzorcy sądowego wykonywana jest na etapie poprzedzającym ogłoszenie upadłości bądź oddalenie wniosku w tym przedmiocie i służy zabezpieczeniu majątku dłużnika.