notis

doświadczenie

Lokalizacja

Jak dojechać:

  • z centrum Wrocławia:
    - tramwaje: widziano 6, 7, 17
    - autobusy: D
  • z południa miasta:
    - zdecydowanie samochodem
    - autobusy: 127, 113, 144, 112

czytaj dalej

wiedza

Zakres działalności

Podstawowy zakres działalności doradcy restrukturyzacyjnego obejmuje pełnienie funkcji w postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych oraz w postępowaniach w sprawie otwarcia postępowania sanacyjnego lub ogłoszenia upadłości zgodnie ze stosownym postanowieniem sądu.

czytaj dalej

Track record

Każde kolejne postepowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe to wyzwania związane nie tylko z procedurą sądową i realizacją celów postępowania, ale również ze specyfiką branży, w jakiej działa poddany restrukturyzacji lub upadłości podmiot.

czytaj dalej

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
Mikołaja Świtalskiego

ul. Kutnowska 1-3
53-135 Wrocław

tel. 606 426 308

Strona główna

Co porabia syndyk?

Otóż to i owo. Ale zapewniam, że nie ma lekko.

Od 01.01.2016 r. syndyk jest doradcą restrukturyzacyjnym, który pełni funkcję syndyka, zarządcy i nadzorcy w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w także świadczy usługi komercyjne w tym zakresie dla podmiotów zainteresowanych objęciem takimi postępowaniami. 

syndyk | nadzorca sądowy | zarządca | doradca