Przetarg ciągły na sprzedaż ruchomości z magazynu Developerskiego

Likwidator spółki TOYA Development sp. z o.o. sp. k. w likwidacji z siedzibą w Krynicznie, gmina Wisznia Mała, w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt WR IX Ns – Rej KRS 3385/15/105 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział Gospodarczy IX Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza WIOSENNĄ WYPRZEDAŻ i zaprasza do składania ofert na ruchomości z magazynu Developerskiego obejmujących pozostałe po procesie deweloperskim materiały budowlane (elektryczne, sanitarne, kanalizacyjne, ogólnobudowlane, stolarka okienna itp.) a także narzędzia i urządzenia wycofane z dalszej eksploatacji. Z przedmiotami sprzedaży można zapoznać się w siedzibie firmy tj: Kryniczno, ul. Rakowa 5, 55-114 Wisznia Mała w dni powszednie w godz. 8-15 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Warunki składania ofert opisuje REGULAMIN SPRZEDAŻY dostępny na stronie internetowej : https://toya-golf.pl/sprzedaz-ruchomosci/ na której…

Czytaj dalej

Sprzedaż wierzytelności przysługującej masie upadłości CALTIMO sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości CALTIMO sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 45/14  informuje, że posiada do sprzedaży z wolnej ręki – za ceny najwyższe możliwe do uzyskania – wierzytelność przysługującą masie upadłości Caltimo sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, szczegółowo opisaną w Regulaminie Sprzedaży. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty w formie pisemnej, w terminie do dnia 03.06.2020 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu) w zamkniętych kopertach, oznaczonych w wyraźny sposób napisem „OFERTA  - wierzytelność CALTIMO sp. z o.o., sygnatura akt VIII GUp 45/14”: –      listownie (zaleca się przesyłkę poleconą – celem jednoznacznego określenia daty doręczenia) na adres: KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Mikołaja Świtalskiego, ul. Pawła Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław, lub –       osobiście – w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego…

Czytaj dalej