Podstawowy zakres działalności doradcy restrukturyzacyjnego obejmuje pełnienie funkcji w postępowaniach upadłościowych oraz w postępowaniach w sprawie ogłoszenia upadłości zgodnie ze stosownym postanowieniem sądu upadłościowego. W postępowaniach upadłościowych z możliwością zawarcia układu (na podstawie wniosków o ogłoszenie upadłości złożonych do dnia 31.12.2015 r.) oraz w postępowaniach restrukturyzacyjnych syndyk bywa również nadzorcą sądowym lub zarządcą. Funkcja tymczasowego nadzorcy sądowego wykonywana jest na etapie poprzedzającym ogłoszenie upadłości bądź oddalenie wniosku w tym przedmiocie i służy zabezpieczeniu majątku dłużnika.