PRZETARG NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

PRZETARG NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

 w drodze z wolnej ręki wyposażenia przedszkola,  wchodzącego w skład masy upadłości Bohdana Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dziecięce Centrum Edukacyjno- Sportowe Tomaszewski Bohdan

Syndyk masy upadłości Bohdana Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dziecięce Centrum Edukacyjno- Sportowe Tomaszewski Bohdan ogłasza przetarg na sprzedaż ruchomości :

  1. Sprzedaż ruchomości nastąpi w drodze przetargu, którego warunki opisuje Regulamin Sprzedaży.
  2. Oferty należy składać począwszy od dnia ogłoszenia o sprzedaży (brak daty końcowej), oznaczając je opisem „OFERTA – Ruchomości – Dziecięce Centrum Edukacyjno- Sportowe Tomaszewski Bohdan, sygnatura akt VIII GUp 274/18”:
  • W formie wiadomości e-mail na adres kancelaria@syndyk-switalski.pl lub
  • listownie (zaleca się przesyłkę poleconą – celem jednoznacznego określenia daty doręczenia) na adres: KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Mikołaja Świtalskiego,    Pawła Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław lub
  • osobiście – w biurze Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Mikołaja Świtalskiego, ul. Pawła Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław (w dni powszednie, w godzinach od 10:00 do 15:00).
  1. Otwarcie i rozpoznanie ofert następowało będzie niezwłocznie po ich wpływie
  2. Szczegółowe warunki Przetargu zostały określone w Regulaminie Przetargu dostępnym:

– na stronie www.syndyk-switalski.pl

– w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego we Wrocławiu przy ul. ul. Pawła Włodkowica 10/3 (w dni powszednie, w godz.  od 10:00 do 15:00).

5. Z przedmiotami sprzedaży można zapoznać się w miejscu ich przechowywania przy ul. Poprzecznej 80 we Wrocławiu, po wcześniejszym potwierdzeniu terminu oględzin dokonanym telefonicznie (tel. 503 448 402).

DO POBRANIA:

Regulamin sprzedaży wyposażenie przedszkola

Regulamin sprzedaży wyposażenie przedszkola