Przetarg na sprzedaż ruchomości Mercedes-Benz model GL 450
previous arrow
next arrow
Slider

 

Syndyk masy upadłości Bohdana Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dziecięce Centrum Edukacyjno- Sportowe Tomaszewski Bohdan w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 274/18

Ogłasza przetarg na sprzedaż ruchomości:

  1. Przedmiotem sprzedaży jest pojazd marki Mercedes-Benz model GL 450 wchodzący w skład masy upadłości Bohdana Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dziecięce Centrum Edukacyjno- Sportowe Tomaszewski Bohdan.
  2. Sprzedaż pojazdu, o którym mowa w punkcie 1, nastąpi poprzez jego zbycie nabywcy wyłonionemu w drodze przetargu pisemnego, w trybie z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż 38800,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemset złotych) brutto stanowiącą cenę wywoławczą.
  3. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 4 czerwca 2019r. na adres KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Mikołaja Świtalskiego, Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław, z czytelnym napisem na kopercie „OFERTA – Mercedes GL 450 – Dziecięce Centrum Edukacyjno- Sportowe Tomaszewski Bohdan, sygnatura akt VIII GUp 274/18”.
  4. Nie wymaga się wpłaty wadium.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 czerwca 2019 o godzinie 12:00, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Mikołaja Świtalskiego, ul. Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław
  6. Szczegółowe warunki przetargu zostały określone w Regulaminie sprzedaży dostępnym w kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego przy ul. Kutnowskiej 1-3, 53-135 Wrocław, na stronach internetowych syndyk-switalski.pl, ardobijewska.pl oraz udostępnionym przez syndyka w formie elektronicznej po przesłaniu wniosku o jego udostępnienie na adres kancelaria@syndyk-switalski.pl.
  7. Pojazd można oglądać w dniach 21.05.2019, 28.05.2019 oraz 4.06.2019, w godzinach 10-12, przy Kutnowskiej 1-3  we Wrocławiu, po wcześniejszym potwierdzeniu terminu oględzin dokonanym  telefonicznie (tel. 503 448 402).
  8.  Syndyk nie posiada Karty pojazdu. Nabywca będzie musiał wystąpić o wtórnik.

Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży Mercedes B.Tomaszewski (2019.05.16 jsz)