PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Syndyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, dla której prowadzone jest postępowanie upadłościowe oznaczone sygn. akt. VIII GUp 133/18. ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości Przedmiotem przetargu jest sprzedaż w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 168/5 AM-192, o powierzchni 1 101 m² położonej w obrębie 6 w mieście Limanowa, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Limanowej, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta numer NS1L/00055909/9. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu, którego warunki opisuje Regulamin Przetargu. Cena wywoławcza wynosi 36 000, 00 zł (brutto). Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 15 kwietnia 2019 r. na adres: KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Mikołaj Świtalski, ul. Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław,  z czytelnym napisem na…

Czytaj dalej

PRZETARG NA SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KAPITAŁOWEJ

Zarządca „MAX COMPUTERS” sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS: 0000015862), dla którego prowadzone jest postępowanie sanacyjne oznaczone sygn. akt. VIII GRs 6/17 ogłasza przetarg na sprzedaż udziałów w spółce kapitałowej 1/. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 100 udziałów w spółce MX Solution Sp. z o.o. (KRS0000361050) o łącznej wartości 5.000,00 zł oraz o wartości oszacowania 24.500,00 zł, wchodzących w skład masy sanacyjnej Spółki Max Computers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji, wobec której prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt VIII GRs 6/17. 2/. Sprzedaż udziałów nastąpi w drodze przetargu, którego warunki opisuje Regulamin Przetargu. 3/. Cena wywoławcza wynosi 24.500,00 zł (brutto).…

Czytaj dalej