SPRZEDAŻ DOMU

Syndyk masy upadłości Sławomira Berga jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 162/22 informuje o ofercie sprzedaży z wolnej ręki aktywa nieruchomego (domu jednorodzinnego), wchodzącego w skład masy upadłości i szczegółowo opisanego w Regulaminie.

(więcej…)

Czytaj dalej

Sprzedaż udziału w lokalu mieszkalnym we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   Syndyk masy upadłości Wiesława Mąkosy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 322/21 informuje o ofercie sprzedaży z wolnej ręki udziału ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, szczegółowo opisanej w Regulaminie. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty w formie pisemnej w terminie do dnia 29 czerwca 2022 roku do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z wyraźnym napisem „OFERTA w sprzedaży nieruchomości z wolnej ręki, sygn. akt VIII GUp 322/21”: - listownie – przy czym zaleca się przesyłkę poleconą celem jednoznacznego i niepozostawiającego wątpliwości określenia daty doręczenia, na następujący adres: KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Mikołaja…

Czytaj dalej