Sprzedaż wierzytelności przysługującej masie upadłości CALTIMO sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości CALTIMO sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 45/14  informuje, że posiada do sprzedaży z wolnej ręki – za ceny najwyższe możliwe do uzyskania – wierzytelność przysługującą masie upadłości Caltimo sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, szczegółowo opisaną w Regulaminie Sprzedaży. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty w formie pisemnej, w terminie do dnia 03.06.2020 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu) w zamkniętych kopertach, oznaczonych w wyraźny sposób napisem „OFERTA  - wierzytelność CALTIMO sp. z o.o., sygnatura akt VIII GUp 45/14”: –      listownie (zaleca się przesyłkę poleconą – celem jednoznacznego określenia daty doręczenia) na adres: KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Mikołaja Świtalskiego, ul. Pawła Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław, lub –       osobiście – w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego…

Czytaj dalej