1. Co wchodzi w skład przedmiotu sprzedaży?

Co wchodzi w skład przedmiotu sprzedaży? Przedmiot sprzedaży obejmuje zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej aktualnie przez likwidowaną spółkę. Wiodącymi pod względem wartości składnikami przedsiębiorstwa są nieruchomości, w obrębie których znajduje się pole golfowe wraz z: budynkiem klubowym (w budynku funkcjonuje między innymi restauracja, biura, recepcja, sklep, sala ćwiczeń, symulatornia, szatnie), budynkiem grill house i budynkiem driving range, a także pozostałe nieruchomości, o łącznej powierzchni ok. 140 ha. Ponadto w skład przedsiębiorstwa wchodzą ruchomości, w tym maszyny służące do utrzymania pola golfowego, wyposażenie restauracji, kuchni, biura, budynków driving range i grill house, a także towary w sklepie. Nabywca przedsiębiorstwa wstąpi również w stosunki zobowiązaniowe, stroną których w dniu transakcji będzie likwidowana spółka, a związane…

Czytaj dalej

Sprzedaż przedsiębiorstwa spółki Toya Development Sp. z o.o. sp.k.

  Likwidator spółki TOYA Development Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji z siedzibą w Krynicznie, gmina Wisznia Mała, w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt WR IX Ns – Rej KRS 3385/15/105 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział Gospodarczy IX Krajowego Rejestru Sądowego zaprasza do składania ofert zakupu przedsiębiorstwa spółki, którego majątek obejmuje m.in.: 1. Pole golfowe wraz z kompletną infrastrukturą (łączna powierzchnia obiektu wynosi 136 ha); 2. Działającą przez cały rok restaurację, na którą składają się: sala główna restauracji o powierzchni 290 m2; sala klubowa o powierzchni 220 m2; sale konferencyjne o powierzchniach: 170 m2, 90 m2 oraz 40 m2; taras o powierzchni 700 m2; Grill House z barem i tarasem o powierzchni 200 m2; namiot bankietowy…

Czytaj dalej

PRZETARG NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

PRZETARG NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI  w drodze z wolnej ręki wyposażenia przedszkola,  wchodzącego w skład masy upadłości Bohdana Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dziecięce Centrum Edukacyjno- Sportowe Tomaszewski Bohdan Syndyk masy upadłości Bohdana Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dziecięce Centrum Edukacyjno- Sportowe Tomaszewski Bohdan ogłasza przetarg na sprzedaż ruchomości : Sprzedaż ruchomości nastąpi w drodze przetargu, którego warunki opisuje Regulamin Sprzedaży. Oferty należy składać począwszy od dnia ogłoszenia o sprzedaży (brak daty końcowej), oznaczając je opisem „OFERTA – Ruchomości – Dziecięce Centrum Edukacyjno- Sportowe Tomaszewski Bohdan, sygnatura akt VIII GUp 274/18”: W formie wiadomości e-mail na adres kancelaria@syndyk-switalski.pl lub listownie (zaleca się przesyłkę poleconą – celem jednoznacznego określenia daty doręczenia) na adres: KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Mikołaja Świtalskiego,    Pawła…

Czytaj dalej

Przetarg na sprzedaż ruchomości Audi Q7

  Syndyk masy upadłości Bohdana Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dziecięce Centrum Edukacyjno- Sportowe Tomaszewski Bohdan w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 274/18 Ogłasza przetarg na sprzedaż ruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest pojazd marki Audi model Q7 wchodzący w skład masy upadłości Bohdana Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dziecięce Centrum Edukacyjno- Sportowe Tomaszewski Bohdan. Sprzedaż pojazdu, o którym mowa w punkcie 1, nastąpi poprzez jego zbycie nabywcy wyłonionemu w drodze przetargu pisemnego, w trybie z wolnej ręki, za cenę netto nie niższą niż 20 475,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych) plus należny podatek VAT, stanowiącą cenę wywoławczą. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 18 września 2019…

Czytaj dalej

Sprzedaż wierzytelności w drodze z wolnej ręki przysługujących masie upadłości VIOLA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości VIOLA Sp. Z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Żmigrodzie w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 38/14  informuje, że posiada do sprzedaży z wolnej ręki – za ceny najwyższe możliwe do uzyskania – wierzytelności przysługujące masie upadłości VIOLA Sp. Z o.o. w upadłości likwidacyjnej, szczegółowo opisane w Regulaminie Sprzedaży. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty w formie pisemnej, w terminie do dnia 23.08.2019 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu) w zamkniętych kopertach, oznaczonych w wyraźny sposób napisem „OFERTA  - wierzytelności VIOLA Sp. z o.o., sygnatura akt VIII GUp 38/14”: –      listownie (zaleca się przesyłkę poleconą – celem jednoznacznego określenia daty doręczenia) na adres: KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Mikołaja Świtalskiego, ul. Pawła Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław, lub –       osobiście – w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego…

Czytaj dalej

PRZETARG NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

PRZETARG NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI  w drodze z wolnej ręki wyposażenia przedszkola,  wchodzącego w skład masy upadłości Bohdana Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dziecięce Centrum Edukacyjno- Sportowe Tomaszewski Bohdan Syndyk masy upadłości Bohdana Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dziecięce Centrum Edukacyjno- Sportowe Tomaszewski Bohdan ogłasza przetarg na sprzedaż ruchomości : Sprzedaż ruchomości nastąpi w drodze przetargu, którego warunki opisuje Regulamin Sprzedaży. Oferty należy składać począwszy od dnia ogłoszenia o sprzedaży (brak daty końcowej), oznaczając je opisem „OFERTA – Ruchomości – Dziecięce Centrum Edukacyjno- Sportowe Tomaszewski Bohdan, sygnatura akt VIII GUp 274/18”: W formie wiadomości e-mail na adres kancelaria@syndyk-switalski.pl lub listownie (zaleca się przesyłkę poleconą – celem jednoznacznego określenia daty doręczenia) na adres: KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Mikołaja Świtalskiego,    Pawła…

Czytaj dalej

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Syndyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, dla której prowadzone jest postępowanie upadłościowe oznaczone sygn. akt. VIII GUp 133/18. ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości Przedmiotem przetargu jest sprzedaż w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 168/5 AM-192, o powierzchni 1 101 m² położonej w obrębie 6 w mieście Limanowa, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Limanowej, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta numer NS1L/00055909/9. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu, którego warunki opisuje Regulamin Przetargu. Cena wywoławcza wynosi 36 000, 00 zł (brutto). Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 15 kwietnia 2019 r. na adres: KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Mikołaj Świtalski, ul. Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław,  z czytelnym napisem na…

Czytaj dalej

PRZETARG NA SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KAPITAŁOWEJ

Zarządca „MAX COMPUTERS” sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS: 0000015862), dla którego prowadzone jest postępowanie sanacyjne oznaczone sygn. akt. VIII GRs 6/17 ogłasza przetarg na sprzedaż udziałów w spółce kapitałowej 1/. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 100 udziałów w spółce MX Solution Sp. z o.o. (KRS0000361050) o łącznej wartości 5.000,00 zł oraz o wartości oszacowania 24.500,00 zł, wchodzących w skład masy sanacyjnej Spółki Max Computers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji, wobec której prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt VIII GRs 6/17. 2/. Sprzedaż udziałów nastąpi w drodze przetargu, którego warunki opisuje Regulamin Przetargu. 3/. Cena wywoławcza wynosi 24.500,00 zł (brutto).…

Czytaj dalej

Postępowania upadłościowe, restrukturyzacyjne i likwidacyjne

Poniższa tabela opisuje statusy poszczególnych postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych i likwidacyjnych. L.p. Nazwa Sygn. akt Aktualny status Najbliższe planowane czynności Pliki 1. Osiedle Cisowe Maślice Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej VIII GUp 3/14 Postępowanie zakończone 2. Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Projektowania ELECTROECO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej VIII GUp 56/13 Zakończona likwidacja ruchomości wchodzących w skład masy upadłości, trwająca likwidacja należności masy przez ich ściągnięcie, w tym w drodze procesów sądowych Kontynuacja likwidacji należności masy upadłości – ściąganie należności (procesy sądowe)/zbycie nieściągalnych należności 3. CALTIMO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej VIII GUp 45/14 Zakończona likwidacja należności masy upadłości, złożony ostateczny plan podziału Wykonanie ostatecznego planu podziału 4. VIOLA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej VIII GUp 38/14 Złożenie…

Czytaj dalej
  • 1
  • 2