2.Jaka jest cena przedmiotu sprzedaży?
previous arrow
next arrow
Slider

2.Jaka jest cena przedmiotu sprzedaży?

Aktualnie likwidator spółki nie określa ceny wywoławczej przedmiotu sprzedaży oczekując na oferty potencjalnych nabywców, z którymi następnie przeprowadzi negocjacje obejmujące cenę i inne warunki sprzedaży mając na uwadze uzyskanie jak najwyższej ceny sprzedaży przy jednoczesnym najszybszym możliwym przeniesieniu własności przedsiębiorstwa jak nabywcę i zakończeniu procesu likwidacji spółki. Likwidator zastrzega, że cena sprzedaży przedsiębiorstwa likwidowanej spółki nie powinna być niższa od sumy wartości szacunkowych jego składników określonych przez powołanego do tego rzeczoznawcę (likwidator nie wyklucza zlecenia aktualizacji wycen w toku negocjacji z oferentami).