10. Czy sprzedaż przedsiębiorstwa spółki Toya Development Sp. z o.o. sp. k. w likwidacji związana jest z realizacją jakichkolwiek praw pierwszeństwa nabycia lub pierwokupów ustawowych na rzecz instytucji publicznych?
previous arrow
next arrow
Slider

10. Czy sprzedaż przedsiębiorstwa spółki Toya Development Sp. z o.o. sp. k. w likwidacji związana jest z realizacją jakichkolwiek praw pierwszeństwa nabycia lub pierwokupów ustawowych na rzecz instytucji publicznych?

W skład przedsiębiorstwa likwidowanej spółki wchodzą nieruchomości stanowiące nieruchomości oznaczone jako rolne, a także częściowo leśne i w obszarze których zlokalizowane są zbiorniki wodne (stawy). W obowiązującym systemie prawnym przyjęte są regulacje ograniczające obrót zarówno nieruchomościami rolnymi, leśnymi jak i gruntami pokrytymi śródlądowymi wodami stojącymi. Wspomniane przepisy uzależniają możliwość nabycia nieruchomości od spełnienia konkretnych wymogów przez kupującego bądź uprzedniego uzyskania zgody właściwego organu, wobec powyższego wystąpienie wspomnianych ustawowych praw pierwokupu lub pierwszeństwa nabycia będzie mogło być ocenione wyłącznie co do konkretnego oferenta zainteresowanego nabyciem. Kwestią nierozstrzygniętą dotychczas jednoznacznie w orzecznictwie pozostaje zagadnienie czy wymienione wyżej ograniczenia dotyczą nieruchomości zbywanych jako składnik przedsiębiorstwa, jednak rozmiar transakcji polegającej na sprzedaży przedsiębiorstwa likwidowanej spółki oraz okoliczność jej dokonywania w toku likwidacji prowadzącej do ustania bytu prawnego likwidowanej spółki skłaniać powinny strony dla stosowania podejścia ostrożnościowego polegającego na poprzedzeniu sprzedaży przedsiębiorstwa zwróceniem się we właściwych trybach do odpowiednich instytucji (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki Śląskie, Starosta Trzebnicki) z informacją o planowanej transakcji w celu umożliwienia im ewentualnego wykonania prawa pierwokupu.