Przetarg na sprzedaż ruchomości Audi Q7
previous arrow
next arrow
Slider

 

Syndyk masy upadłości Bohdana Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dziecięce Centrum Edukacyjno- Sportowe Tomaszewski Bohdan w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 274/18

Ogłasza przetarg na sprzedaż ruchomości:

  1. Przedmiotem sprzedaży jest pojazd marki Audi model Q7 wchodzący w skład masy upadłości Bohdana Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dziecięce Centrum Edukacyjno- Sportowe Tomaszewski Bohdan.
  2. Sprzedaż pojazdu, o którym mowa w punkcie 1, nastąpi poprzez jego zbycie nabywcy wyłonionemu w drodze przetargu pisemnego, w trybie z wolnej ręki, za cenę netto nie niższą niż 20 475,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych) plus należny podatek VAT, stanowiącą cenę wywoławczą.
  3. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 18 września 2019 r. na adres KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Mikołaja Świtalskiego, ul. Pawła Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław, z czytelnym napisem na kopercie „OFERTA – Audi Q7 – Dziecięce Centrum Edukacyjno- Sportowe Tomaszewski Bohdan, sygnatura akt VIII GUp 274/18”.
  4. Nie wymaga się wpłaty wadium od ceny wywoławczej przedmiotu sprzedaży.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 września 2019 r. o godzinie 12:00, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Mikołaja Świtalskiego, ul. Pawła Włodkowica 10/3 , 50-072 Wrocław.
  6. Szczegółowe warunki przetargu zostały określone w Regulaminie sprzedaży dostępnym w kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego przy ul. Pawła Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław, na stronie nternetowej syndyk-switalski.pl, oraz udostępnionym przez syndyka w formie elektronicznej po przesłaniu wniosku o jego udostępnienie.
  7. Pojazd można oglądać przy ul. Kutnowskiej 1-3 we Wrocławiu, po wcześniejszym potwierdzeniu terminu oględzin dokonanym  telefonicznie (tel. 503 448 402).
  8. Syndyk nie posiada Karty pojazdu. Nabywca będzie musiał wystąpić o wtórnik.
  9. Pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych.

Do pobrania:

Regulamin sprzedaży Audi B.Tomaszewski (2019.09.02 jsz)

Zdjęcia pojazdu: