PRZETARG NA SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KAPITAŁOWEJ

Zarządca „MAX COMPUTERS” sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS: 0000015862), dla którego prowadzone jest postępowanie sanacyjne oznaczone sygn. akt. VIII GRs 6/17 ogłasza przetarg na sprzedaż udziałów w spółce kapitałowej

1/. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 100 udziałów w spółce MX Solution Sp. z o.o. (KRS0000361050) o łącznej wartości 5.000,00 zł oraz o wartości oszacowania 24.500,00 zł, wchodzących w skład masy sanacyjnej Spółki Max Computers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji, wobec której prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt VIII GRs 6/17.

2/. Sprzedaż udziałów nastąpi w drodze przetargu, którego warunki opisuje Regulamin Przetargu.

3/. Cena wywoławcza wynosi 24.500,00 zł (brutto).

4/. Oferty należy składać w formie pisemnej nie później niż do dnia 12.03.2019 r. (decyduje data wpływu), na adres Max Computers Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Wrocławska 1A, 55-095 Długołęka.

5/. W przypadku składania ofert osobiście lub listownie oferty należy składać w zamkniętych kopertach, oznaczonych w wyraźny sposób napisem „OFERTA – udziały w MX Solution Sp. z o.o.”.

6/. Otwarcie ofert odbędzie się 12 marca 2019 r.

7/. Szczegółowe warunki przetargu zostały określone w Regulaminie Przetargu dostępnym w biurze Zarządcy, w siedzibie Max Computers Sp. z o.o. w restrukturyzacji (ul. Wrocławska 1A, 55-095 Długołęka), na stronach internetowych www.ardobiejewska.pl i www.syndyk-switalski.pl oraz udostępnianym przez syndyka w formie elektronicznej po przesłaniu wniosku o jego udostępnienie na adres joanna.delejowska@maxcomputers.pl.

REGULAMIN SPRZEDAŻY