Postępowania upadłościowe, restrukturyzacyjne i likwidacyjne

Poniższa tabela opisuje statusy poszczególnych postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych i likwidacyjnych.


L.p. Nazwa Sygn. akt Aktualny status Najbliższe planowane czynności Pliki
1. Etno Cafe sp. z o.o. VIII GRz 46/21 Złożono wniosek o zatwierdzenie układu (30.12.2021 r.)

Termin rozprawy w celu rozpoznania układu odroczono na 25.03.2022 r.

 

Rozpoczęcie wykonywania układu po jego zatwierdzeniu PLAN RESTRUKTURYZACYJNY ETNO CAFE

Test prywatnego wierzyciela – ETNO CAFE Sp. z o.o.

Opinia nadzorcy układu o wykonalności układu

Propozycje układowe ETNO CAFE sp. z o.o. z uzasadnieniem

Zestawienie wierzytelności

2. Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Projektowania ELECTROECO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej VIII GUp 56/13 Zakończona likwidacja ruchomości wchodzących w skład masy upadłości, zakończona likwidacja należności masy przez ich ściągnięcie, w tym w drodze procesów sądowych, a także przez sprzedaż wierzytelności nieściągalnych Sporządzenie ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości
3. CALTIMO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej VIII GUp 45/14 Postępowanie zakończone
4. VIOLA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej VIII GUp 38/14 Postępowanie zakończone
5. „MIS” S.A. w upadłości likwidacyjnej VIII GUp 40/15 Zatwierdzona jako prawomocna lista wierzytelności, trwająca likwidacja składników masy upadłości, sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego z wyłączeniem ruchomości. Złożono wniosek o zobowiązanie wierzycieli do wniesienia zaliczek na koszty postępowania. Kontynuacja likwidacji należności, w tym na drodze procesu sądowego, względnie umorzenie postępowania w przypadku nieuiszczenia przez zobowiązanych do tego wierzycieli zaliczki na koszty postępowania.
6. Bohdan Tomaszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dziecięce Centrum Edukacyjno – Sportowe VIII GUp 274/18 Sporządzona podstawowa lista wierzytelności, trwająca likwidacja;

Kontynuacja procesów sądowych, egzekucja należności masy upadłości składników masy upadłości, wykonana dyspozycja środkami udostępnionymi przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, sporządzenie uzupełniającej listy wierzytelności

Ściągnięcie należności masy upadłości w drodze wytoczonych procesów sądowych i trwających aktualnie postępowań egzekucyjnych
7. Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej VIII GUp 133/18 of Zakończona likwidacja składników masy upadłości, złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, Wykonanie ostatecznego planu podziału funduszów masy Postępowanie zakończone
8. Cosmopol sp. z o.o. VI GRz 17/21 Postępowanie umorzone
9. Baltic Car Fleet sp. z o.o. VI GRz 19/21 Postępowanie umorzone
10. Kemad Sp. z o.o. VIII GRs 4/18 Zatwierdzenie układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli, postępowanie zakończone Wykonywanie zawartego układu
11. Toya Development Sp. Z o.o. sp. k. w likwidacji WR IX Ns-Rej KRS 3385/15/105 Zakończona likwidacja nieruchomości budowlanych (osiedle), zawarta umowa przedwstępna sprzedaży przedsiębiorstwa, wydzierżawienie przedsiębiorstwa podmiotowi zobowiązanemu do jego nabycia Zakończenie procesów sądowych, zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, sprzedaż ruchomości niewchodzących w skład przedsiębiorstwa a
12. Cardinox Sp. z o.o. VIII GRs 2/16 Uchylony układ
13. Max Computers Sp. z o.o. VIII GRs 6/17 Przyjęty i zatwierdzony prawomocnie układ Wykonywanie układu
14. Power 8 Sp. z o.o. w upadłości VIII GUp 165/17 Postępowanie zakończone
15. PPHU Mexpol Sp. z o.o. w restrukturyzacji V GRp 8/19 Zatwierdzenie układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli, postępowanie zakończone Wykonywanie zawartego układu
16. Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej VIII Gup 7/20 Postepowanie zakończone
17 Barbara Wrona
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą
„DIALAB” DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Barbara Wrona Marek Wrona s.c.
VIII GRs 7/19 Postanowienie o zatwierdzeniu układu wydane w dnu 23 lutego 2022 r. Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu Plan restrukturyzacyjny

Test prywatnego wierzyciela

Projekt opinii Zarządcy o możliwości wykonania układu

WYJAŚNIENIE I SPROSTOWANIE UZASADNIENIA PROPOZYCJI UKŁADOWYCH

18. Marek Wrona prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
„DIALAB” DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Barbara Wrona Marek Wrona s.c.
VIII GRs 8/19 Postanowienie o zatwierdzeniu układu wydane w dnu 23 lutego 2022 r. Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu Plan restrukturyzacyjny

Test prywatnego wierzyciela

Projekt opinii Zarządcy o możliwości wykonania układu

WYJAŚNIENIE I SPROSTOWANIE UZASADNIENIA PROPOZYCJI UKŁADOWYCH

19. Miimove sp. z o.o. VI GRz 17/20 Postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu wydane 3 listopada 2021 r.

Postępowanie zakończone.

20.  Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej VIII GUp 322/21 Sporządzono spis inwentarza, spis wierzytelności i plan likwidacyjny. Sprzedaż udziału w lokalu mieszkalnych wchodzącym w skład masy upadłości