Ruchomości Max Computers

PRZETARG NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

Zarządca Max Computers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji sygn. akt VIII GRs 6/17 ogłasza przetarg na sprzedaż wchodzących w skład masy sanacyjnej.

Zarządca Max Computers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji sygn. akt VIII GRs 6/17

ogłasza przetarg na sprzedaż ruchomości :

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż ruchomości objętych załącznikiem nr 1 do Regulaminu sprzedaży w łącznej cenie szacunkowej 43235,00 zł brutto, należących do masy sanacyjnej Spółki Max Computers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji, wobec której prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod Sygn. akt VIII GRs 6/17.
 2. Sprzedaż ruchomości nastąpi w drodze przetargu, którego warunki opisuje Regulamin sprzedaży.
 3. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane:
  mailowo na adres: tomasz.wira@maxcomputers.pl
  osobiście (w dni powszednie, w godzinach od 800 do 1600) lub listownie na adres Max Computers Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Wrocławska 1A, 55-095 Długołęka,
 4. Przetarg ma charakter ciągły. Oferty można składać począwszy od dnia 30.01.2018 r., nie później niż do dnia 30.11.2018r. Złożone oferty będą rozpatrywane w miarę wpływu.
 5. Szczegółowe warunki przetargu zostały określone w Regulaminie Przetargu dostępnym:
  w siedzibie Max Computers Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Wrocławska 1A, 55-095 Długołęka;
  na stronach internetowych www.ardobiejewska.pl i www.syndyk-switalski.pl oraz udostępnianym w formie elektronicznej po przesłaniu wniosku o jego udostępnienie na adres tomasz.wira@maxcomputers.pl lub katarzyna.sorokowska@maxcomputers.pl
 6. Z przedmiotami sprzedaży można zapoznać się w Długołęce przy ul. Wrocławskiej 1 A po wcześniejszym umówieniu terminu, pod nr tel. 717213400 (w dni powszednie, w godz. od 800 do 1600).

REGULAMIN PRZETARGU
REGULAMIN PRZETARGU – ZAŁĄCZNIK 1 (WYKAZ RUCHOMOŚCI)
REGULAMIN PRZETARGU – ZAŁĄCZNIK 2 (FORMULARZ OFERTOWY)